Nybegynner i frisbeegolf - Den komplette guiden

I denne guiden lærer du deg hvordan kaste backhand, forehand og tomahawk. Vi gir deg også tips til putting og anbefaler discer til nybegynnere. Først får du en introduksjon til generell teori. Med litt teori i bakhodet blir læringskurven brattere, og med mer mestringsfølelse blir det en enda større glede å gå rundt og kaste discer.

Innholdsfortegnelse:

1. 

Teori

2. Ulike kast

3. Anbefalte nybegynner-discer 

1: Teori

1.1: Regler

Når man starter å spille frisbeegolf er det ikke så viktig å følge alle reglene til punkt og prikke. Bli enig med de du spiller med om hvilke regler som må følges. Det viktigste å følge som nybegynner er etikette:

 • Ikke begynn å kaste på et hull dersom det er en gruppe foran deg som fortsatt spiller på hullet
 • Ikke distraher medspillere som i ferd med å gjennomføre et kast
 • Følg med på hvor din og andres disc lander og hjelp til med å lete etter dine medspilleres discer.

De viktigste reglene i disc golf er:

 1. Utkast: Discen skal kastes med minst én fot på avmerket tee ved første kast
 2. Videre kast: Discen skal kastes fra der forrige kast lander, og minst én fot må stå rett bak der forrige disc landet når discen forlater hånden. Forrige disc kan markeres med en minidisc. Det er lov å ta løpefart.
 3. Putting: Discen må ligge oppi kurven for at kastet skal regnes som treff. Kast oppå kurven teller ikke. Står man 10 m eller nærmere kurven må begge ben befinne seg bak der forrige disc landet. Det er med andre ord ikke lov å hoppe frem.
 4. OB: Lander discen der hvor banen er definert som "out of bounds" må man trekke discen tilbake til der hvor discen forlot banen. Derfra kan spilleren trekke 1 meter inn på banen. Kaster man OB får man ett straffekast.
 5. Honnør: Spilleren som er lengst unna kurven kaster først til enhver tid. Spilleren som gjorde det best på forrige hull starter neste.

1.2: Distance driver, fairway driver, midrange og putter

Det finnes primært fire hovedkategorier når det kommer til frisbeegolf - distance drivers, fairway drivers, midrange og puttere. Selvom det er mange forskjellige måter å spille frisbeegolf på er det viktig å ha kunnskap om kategoriene av discer for å velge riktig kast i enhver situasjon på frisbeegolfbanen. 

Distance driver:

Distance drivers har potensiale til å fly lengst av alle discene i baggen men krever også mest fart for å oppnå ønskede flyegenskaper. Distance drivers har bredere og skarpere kanter som gjør at discen kutter bedre gjennom luften i høye hastigheter. Det anbefales at nybegynnere starter med en fairway driver og går over til distance driver etter litt øvelse på kasteteknikk. Dersom man prøver å kaste en distance driver med lite fart, vil discen dumpe ned relativt fort. Erfarne spillere bruker distance drivers for å oppnå maksimal distanse.

Distance driver
Se våre distance drivers

Fairway driver:

Fairway drivers er drivere som ikke har like mye lengdepotensiale som en distance driver men som gir som oftest mer kontroll. Generelt har fairway drivers mindre kanter og krever ikke like mye fart for å fly langt. Fairway drivere er et godt alternativ for nybegynnere, og erfarne spillere bruker det for lange, kontrollerte kast. 
Fairway driver
Se våre fairway drivers 

 
Midrange: 

Midranger har runde, mindre aerodynamiske kanter, som gjør at discen flyr saktere enn en fairway driver, men holder seg mer til planlagt kasteretning. Kanten på discen er mindre i bredde og ofte dypere som ofte gir en bedre følelse i hånden. For nybegynnere er midranger nyttige for å øve på å kaste rett frem og de gir god distanse selv med lite fart. For erfarne brukes de for kontrollerte og treffsikre kast for at ikke discen skal fly langt forbi kurven.

Midrange
Se våre midranger

 
Putter: 
Puttere er de mest sakte-flyvende discene i disc golf på grunn av sine tynne og dype kanter. De egner seg for kortere distanser og de mest kontrollerte og retteste linjer. Puttere er utformet for å fly rett inn i kurven selv om den flyr veldig sakte. Erfarne spillere bruker også en annen type putter som kalles approach. Dette er mer overstabile puttere som brukes for å kaste discen rett ved kurven når man befinner seg relativt nærme, men for langt unna til å putte.

Putter
Se våre puttere


1.3: Hva betyr tallene på discen?

Du har kanskje merket at det står fire tall på oversiden av de fleste discer. Disse tallene brukes for å veilede spilleren slik at man har en anelse om hvordan discen kommer til å fly gjennom lufta. De fire tallene er, fra venstre:

Speed: Hvor fort discen klarer å fly gjennom luften. Med maksimal kraft vil discer med høyere speed oppnå lengre distanse, men dersom de ikke kastet hardt nok vil de dumpe ned fortere enn en disc med lavere speed. Derfor anbefales det at nybegynnere ikke starter med en distance driver, selv om man selv tror at man kan kaste lengre. I motvind er det lettere å kaste en disc med høy speed

Glide
: Hvor lenge discen klarer å holde seg oppe i løpet av et kast. Mer glide medfører altså mer distanse, men på bekostning av pålitelighet. I motvind vil en disc med mye glide være særlig upålitelig.

Turn: Antatt en høyrehendt spiller som kaster backhand: Hvor mye en disc går til høyre i starten av en flyvning er hvor mye discen "turner". Et høyt negativt turn-tall indikerer at disken turner mye, og vil gå brått til høyre i starten av flighten. Mye turn er svært nyttig for nybegynnere for å oppnå mer distanse, men for mye turn fører til at discen "turner over". Det vil si at discen går til høyre og aldri kommer tilbake til venstre. Mye turn kan også være nyttig når kurven befinner seg mot høyre eller om man skal kaste en roller.

Fade: Antatt en høyrehendt spiller som kaster backhand: Hvor mye en disc går til venstre mot slutten av flyvningen er hvor mye discen "fader". Et høyt positivt tall indikerer at discen fader mye, mens en disc med fade nær 0 vil avslutte rettere. Mye fade er vanskelig for nybegynnere å håndtere. Derfor anbefales det å ha en disc med fade nærme 0 for nye spillere. Mye fade er nyttig hvis når kurven befinner seg mot venstre eller om man kaster i motvind.

Selv om disse tallene brukes av de fleste disc-produsenter, vil de aldri være like fra produsent til produsent. I tillegg vil discer fra samme merke med samme tall  oppføre seg overraskende annerledes. Faktorer som spiller inn inkluderer:
- Hvilken form discen har
- Hvilken plastikk discen er laget av
- Hvilken vekt discen har
- Hvor mye discen har blitt brukt. Discer turner mer etter slag i bakken og trær.

Derfor fungerer tallene som en god veiledning for å kjøpe riktig disc til ditt behov, men du må ut og kaste for å virkelig kjenne din egen disc.


1.4: Overstabile og understabile discer

Grunnen til at man ser spillere med over 20 discer i bagen for å spille en runde med disc golf er for å ha discer som kan kastes til alle lengder og manøvrere seg gjennom ulike hindringer i forskjellige vindforhold. På noen hull må discen avslutte krapt til venstre, mens på andre hull på man kaste helt rett frem. Dermed trenger man discer med ulik stabilitet.

For å forstå stabilitet trenger du å ha oversikt over hva de 4 tallene som står på discen betyr.

Overstabile discer 
har mye fade, og lite glide og turn. For nybegynnere kan overstabile discer brukes dersom man ønsker at discen skal avslutte hardt til venstre. For viderekomne med mye kraft brukes også overstabile discer for lange, kontrollerte kast, samt til kast i motvind. Motvind gjør at discen turner mer, så en overstabil disc vil nøytralisere den effekten.

Stabile discer har mindre fade, og mer glide og turn. Disse brukes for rettere kast der man ikke ønsker at discen skal avslutte like hardt til venstre. Med mer glide og turn kan kast med mindre kraft gå lenger, men det er også større sannsynlighet for at discen "turner over". Det vil si at discen går til høyre i stedet for rett frem.

Understabile discer har enda mindre fade, og enda mer glide og turn. Disse brukes hovedsakelig av nybegynnere som ønsker å få mer distanse. Men igjen går det på bekostning av kontroll, ettersom det er enda større risiko for at discen turner til høyre. For viderekomne passer understabile discer til kast i medvind. Medvind gjør at discen turner mindre, så en understabil disc vil nøytralisere den effekten. I tillegg brukes understabile discer til å kaste rollere.

Behersker man discer med ulik stabilitet har man større fleksibilitet til å velge hvilken linje man skal kaste. Husk at tallene på discen og stabilitetsgraden bare er veiledende, og at den eneste måten å kjenne sin egen disc er å gå ut og kaste den.

 

1.5: Ulik plastikk på discer

Discer kommer i mange forskjellige plastikker, som alle gir en forskjellige følelse i hånden. Valg av plastikk avhenger av hva du ønsker av grep, holdbarhet, flyveegenskaper og prisklasse.

En disc er en forbruksvare som slites ned naturlig når den treffer bakken og kolliderer med f. eks trær. Jo mer slitt discen blir, jo mer understabil blir discen. Generelt sett har dyrere plastikk bedre holdbarhet. Hardere plastikktyper er ofte mer overstabile i utgangspunktet og mykere plastikk medfører som regel bedre grep, særlig i vått og kaldt vær.​

Dette er en oversikt over de ulike merkenes plastikk og under tabellen finner du karakteristikkene til hver kolonne.

Karakteristikk kolonne 1:
Discene nevnt under denne kategorien er som oftest de mest prisvennlige discnene til de ulike merkene. Derfor blir discene fortere slitt og flyveegenskapene endres raskt. De finnes som oftest i både myke og harde versjoner.
 
Karakteristikk kolonne 2:
Discene i kategori 2 har bedre holdbarhet enn discene i kategori 1, og er dermed hakket dyrere. De finnes som oftest i både myke og harde versjoner.

Karakteristikk kolonne 3:
Discene i denne kategorien har den beste holdbarheten, og er dyrere enn kategori 1 og 2. Discene er derfor slitesterk over tid og gjør at discen beholder flyveegenskapene lengre. Dette er harde plastikktyper som gjør at discene ofte er mer overstabile.

Karakteristikk kolonne 4:
Discene i kategori 4 er mer slitesterke over tid enn kategori 1 og 2 men ikke like slitesterk som kategori 3. Dette gjør at discen beholder flyegenskapene bedre enn de billigere plastikktypene. Man kan si at kategori 4 er en hybrid mellom kategori 1/2 og kategori 3, og er et svært populært alternativ da man får "best of both worlds". Prisen er omtrent den samme som kategori 3.

 

2: Ulike kast

2.1: Hvordan kaste backhand

Backhand er den mest brukte kastemetoden i disc golf-kastet som gir lengst distanse dersom det utføres riktig. Likevel er det mange som synes det er vanskeligere å lære backhand enn forehand, og et plettfritt backhand-kast krever teknikkarbeid og mye øving. 

Vi kan dele gjennomføringen av et backhand kast inn i 3 deler. Den første er fotarbeidet, den andre er grepet og den tredje er og viktigste delen er overkroppen.

1. Fotarbeid: Riktig fotarbeid både gi deg ekstra lengde og hjelpe deg å oppnå mer konsistente kast. Den vanligste og riktige "run-up"-teknikken er det man kaller for X-steg. For detaljer rundt X-steget, se videoen under.  Stillestående kast gjør det lettere å fokusere på overkroppen, men for å øve på timing mellom ben og overkropp anbefaler vi å i hvert fall begynne med et one-step, som er forklart i videoen under.


2. Grep: Når man skal kaste backhand kan man gripe discen på mange forskjellige måter, og det finnes ikke noe konkret svar på hva som er riktig og feil. Det viktigste for nybegynnere er å finne et grep som er komfortabelt og gir et fast og solid grep rundt discen. For eksempel på grep, se del 1 av videoen under.

3. Overkropp: Det er her mesteparten av kraften genereres i et backhand-kast. Vi deler inn overkroppsbevegelsen i 3:

 1. Reachback: Her trekker man discen bakover i en rett linje over brystet motsatt vei fra der du ønsker at discen skal fly. Ikke beveg discen oppover eller nedover. For konsistente kast er det viktig å ha samme reachback hver gang. Den vanligste feilen er å trekke discen bak kroppen i stedet for i en rett linje ut fra kroppen. Dette kalles "rounding". For et visuelt eksempel, se del 3 av videoen under. 
 2. Pull-through: Her trekker man discen over brystet samtidig som man roterer hofta mot høyre. Discen skal trekkes tett inntil brystet slik at albuen danner 90 grader når discen passerer brystet. Her er det viktig å trekke discen i en rett linje uten å bevege den oppover eller nedover. Tenk at du skal starte en påhengsmotor eller gressklipper. Trekk snoren i en rett linje. For et visuelt eksempel, se del 4 av videoen under. 
 3. Follow-through: Ikke stopp bevegelsen momentant etter at discen har forlatt hånden. La kroppen rotere rundt, og la helen rotere 90 grader for å unngå skader eller belastning på knær.

 

For nybegynnere anbefaler vi understabile discer til backhand-kast. Active Genius er svært understabil og gir god lengde for nybegynnere. Du kan også lese mer om 14 discer vi anbefaler til nybegynnere i frisbeegolf.

 

 2.2: Hvordan kaste forehand

Forehand kommer veldig naturlig for noen spillere, mens andre sliter mer med å få til en riktig forhand teknikk/kast. En mulig årsak er at denne teknikken krever at spilleren selv gir discen spinn med håndleddet. Uten nok spinn vil discen flagre i lufta og ikke oppnå noe særlig lengde eller kontroll. Likevel er det ansett som den letteste måten nybegynnere kan komme seg opp på et OK nivå og holde følge med medspillerne i løypa.

Vi kan dele gjennomføringen av et backhand kast inn i 3 deler. Den første er fotarbeidet, den andre er grepet og den tredje er og viktigste delen er overkroppen.

1. Fotarbeid: Ved forehand-kast er fotarbeidet litt annerledes enn ved backhand. For forehand er ikke det som kalles X-steg nødvendig. Veldig mange proffe spillere går enten helt vanlig opp mot enden av teepaden, eller legger inn et lite hopp på samme fot for å dytte ifra. Med forehand kan man selvfølgelig kaste stillestående også. Her må man bare finne sin egen teknikk og hva som er mest komfortabelt for seg selv. Noe av det eneste man bør tenke på er å flytte vekten fra bakbenet til forbenet, ettersom fremdriften generert av underkroppen vil overføres til discen og redusere belastningen på skulderen og albuen. For et visuelt eksempel, se videoen under fra 2:20.

2. Grep: Når man skal kaste forehand kan man gripe discen på mange forskjellige måter, og det finnes ikke noe konkret svar på hva som er riktig og feil. Det viktigste for nybegynnere er å finne et grep som er komfortabelt og gir et fast og solid grep rundt discen. Det vanligste grepet for forehand-kast er et såkalt pistol-grep, der pekefingeren og langefingeren danner en pistol på innsiden av discen. For eksempel på grep, se videoen under fra 00:50.

3. Overkropp: De samme prinsippene gjelder som i backhand, altså du har et "reachback", og et "pull-through". Men du trekker bare discen ut til siden av kroppen, uten å trekke for langt tilbake. Forehand kan sammelignes med et baseballkast, bare at isteden for å kaste ballen over hodet kaster man en disc fra siden av kroppen. Som nevnt over, generer ikke forehandkast ofte nok spinn, derfor er det viktig å flikke håndleddet i det man kaster. Jo mer spinn, jo mer distanse. For et visuelt eksempel, se videoen under fra 3:52.

Det er generelt lurt å bruke overstabile discer til forehand-kast. Når man spinner discen selv med håndleddet er det veldig lett å turne over discen, så man ønsker å kaste en disc med lite turn. Vi anbefaler å kjøpe Active Magician som din første forehand-disc. Du kan også lese mer om 14 discer vi anbefaler til nybegynnere i frisbeegolf.


2.3: Hvordan kaste tomahawk og thumber

Tomahawk og thumbers har omtrent samme funksjon som tupping i fotball. Det krever lite teknikk for å få til et OK kast, og det er en effektiv og enkel måte å frakte discen et stykke fremover, særlig når man må kaste mellom eller over hindringer. På den andre siden har kastet begrenset lengdepotensiale.

Thumbers og tomahawks er kast som vil starte rett fremover, "ta en vending" i luften, for så å stupe vertikalt mot bakken. Forskjellen på en thumber og en tomahawk er måten discen holdes på og hvilken "vei" den vender i luften og stuper mot bakken. En typisk thumber som oppnår en full flytur vil først bevege seg til venstre før den avslutter til høyre. En typisk tomahawk som oppnår en full flytur vil vil først bevege seg til høyre før den avslutter til venstre.

Vi deler som vanlig gjennomføringen inn i 3 deler: Fotarbeid, grep og overkropp.

1. Fotarbeid: For å oppnå lange tomahawk -og thumber-kast er det viktig med en jevn og kontrollert "run-up". Man bør ha somme teknikk som i et forhandkast. Det er også viktig å fokusere på å flytte vekten fra bakbenet til forbenet, som nevnt i forehandkast.

2. Grep:

Thumber: Hold discen vertikalt, med oversiden av discen vendt bort fra deg. Stikk tommelen inn i felgen på discen med kanten av felgen hvilende på langfingeren. Hold pekefingeren på discen for å både styrke grepet og justere utløsningsvinkelen.

Tomahawk: Bruk det samme grepet du er komfortabel med å bruke for forehand-kast. Hold discen derimot vertikalt med oversiden av discen vendt mot deg, og klem kanten mellom knokene på tommelen og pekefingeren.

3. Overkropp: Kast discen som om du skulle kastet en håndball relativt høyt opp i luften. Det er ikke så mye verre enn det.

For maksimal distanse med tomahawk og thumber anbefaler vi en overstabil distance driver, som for eksempel Innovas Star Destroyer. Understabile discer vil gå rettere i starten av flighten, så for å ha variasjonsmulighet anbefaler vi også å kjøpe Active Premium Mentor.

 

2.4: Nybegynnertips for putting

Som nybegynner vil man oppleve at det er ekstremt vanskelig å putte discen i kurven selv om man befinner seg noen få meter unna. For å putte effektivt og konsistent krever det mengdetrening, mengdetrening og litt mer mengdetrening. Men det er også viktig å huske på noen viktige prinsipper for å ha best mulig utgangspunkt.

Når det kommer til putting finnes det ingen riktig metode, der man må putte slikt man føler er komfortabelt. Ulike puttemetoder som spin-put, push-put og stradle-put er alle like effektive. Når det er sagt er det selve gjennomføringen av putter som er viktig. Det man bør tenke på når man putter er: 

1) "Line" seg opp med kurven, og sikte fra midten av kroppen. Dra discen til deg i en rett linje og sikt mot kurven i en rett linje. 

2) Hold putten og putteteknikken så simpel som mulig. Man trenger ikke sveise armen rundt tre ganger før man putter. Eliminerer store bevegelser i armen som kan gjøre at man bommer. En generell regel er at "alt man gjør når man putter skal gjøres hver gang man putter". Det vil si at, for eksempel, hopper du før du putter, så må du gjøre det før hver eneste putt. Derfor, hold putten simpel.

3) Siste tips for putting er å peke mot kurven eller stolpen når man er ferdig med putten, altså pek der man slipper discen - og gjerne hold hånden slikt i noen sekunder. Dette hjelper med å sikte og hvis du først bommer, ser man hvor man bommer. 

 

3: 13 nybegynner-discer vi anbefaler

Her finner du et utvalg disker vi anbefaler til helt nye spillere. Vi anbefaler å velge en putteren midrange og en fairway driver som dine første discer. Hvis du bare vil ha én disc så anbefaler vi en midrange. Du finner alle de anbefalte discene i vår nybegynner-seksjon.

For deg som er helt nybegynner

Er du helt fersk i frisbeegolf kan det være lurt å starte med et nybegynnersett. Dette settet kommer til en rimelig pris, og inneholder disker laget av plast med godt grep. Diskene i settet er lette og svært understabile, noe som gjør det lettere å oppnå distanse for en nybegynner. Diskene passer best til backhand, så hvis du også ønsker å kaste forehand anbefaler vi å kjøpe en Opto Saint i tillegg.

Siden diskene i nybegynnersettet er svært rimelige, har de også svært lav holdbarhet. Derfor anbefaler vi at du kjøper disker separat hvis du tenker å spille mer enn et par ganger. Vi kan anbefale følgende disker som passer godt for nybegynnere:

Putter: 

Retro Burst Pure flyr lett og rett. Den holder den rette flyvningen lengre enn de fleste andre puttere. Samtidig er den rimelig og har et godt grep. Derfor er dette en innertier som din første putter.

 

DX Aviar fra Innova er en variant av tidenes mest populære putter. DX-plastikken er den billigste Innova produserer, og den har svært godt grep. Denne putteren kan fort være putteren du bruker hele din frisbeegolfkarriere. Det er også mulig å gå litt opp i prisklasse for å få en putter med bedre holdbarhet, nemlig KC Pro Aviar.

 

Midrange: 

Prime Burst EMAC Truth fra Dynamic Discs er en billig disk som er fin til å lære å kaste riktig, både backhand og forehand. Kaster du disken rett frem, så vil disken fly rett frem. Prime-plastikken gir deg også et godt og komfortabelt grep.

 

Champion Mako3 fra Innova kommer i en litt hardere og mer premium plastikk, som gjør at du får en disk du kan ha i lang tid. Premium-plast er litt dyrere, men du får en disk som beholder flyveegenskapene sine lenger, og som er mer motstandsdyktig mot hakk og riper. Fuse holder seg ekstremt rett lenge, så det er en disk man raskt blir forelsket i. 

Fairway driver: 

 

Retro DiamondRetro Burst Diamond er et billig og lett alternativ. Dette er trolig den disken nybegynnere klarer å kaste aller lengst med, men så snart man begynner å få litt mer fart i disken vil disken fort turne over. Likevel er det et svært godt alternativ i startfasen.

 

Opto Saint tilbyr enda mer kontroll enn diskene ovenfor, og med sin holdbare plast er Opto Saint et perfekt valg som din første disk å kaste forehand med. Dette er en disk du kan bruke på hele reisen din mot frisbeegolf-ekspertise.

Distance driver:

 

Gold Sapphire er disken å bruke for å ta steget opp fra Diamond. Den er også lett, men du får mer lengdepotensiale og stabilitet sammenlignet med Genius. Gold-plasten er også svært holdbar, som gjør at du får glede av disken i lang tid fremover.

 

Active Mentor er et godt valg som din første distance driver. Den er lett og understabil, men er samtidig ikke overdrevent understabil. 

 

Star Shryke har svært like egenskaper som Active Mentor, men har en betydelig mer holdbar plast. Star-plasten til Innova gir "best of both worlds" med tanke på grep og holdbarhet.

 

For deg som har kastet litt før:

Til nå har vi så og si bare anbefalt understabile disker. Det er på tide å skaffe seg mer stabilitet i bagen. Overstabile disker krever mer fart i kastene for god lengde, men det gir deg mer kontroll fordi de dumper til venstre så og si uansett på slutten av flyvningen (for høyrehendt backhand), uten frykt for at disken turner over. I tillegg er det som sagt viktig å bruke overstabile disker når man kaster forehand, ettersom det er mye lettere å turne over disken når man flikker den ut med håndleddet.

 

Star Firebird fra Innova er en overstabil fairway driver, og er en av de mest populære diskene i verden. Den er populær fordi den er veldig pålitelig og gir god distanse, både med backhand og forehand. Star-plastikken er av høy kvalitet med både veldig godt grep og god holdbarhet. 

 

Opto Explorer fra Latitude 64 er en veldig god kompanjong til Firebird. Den er mindre overstabil enn Firebirden, som gjør den til et åpenbart valg hvis du skal kaste langt rett frem. Den har likevel nok stabilitet til å være en pålitelig disk, også til forehand-kast. Opto-plastikken er svært holdbar, så denne disken holder på flyveegenskapene sine lenge.

BT Harp fra Westside Discs er disken å rekke etter når du skal kaste et kort forehand-kast. Den gir et veldig godt grep for forehand og er overstabil og pålitelig. Grunnen til at man også trenger en forehand-disk med lite fart er for å unngå at disken triller rundt eller "skipper" langt forbi kurven. Harp treffer bakken roligere og har mindre sjanse for å trille enn for eksempel en Firebird.

 

Royal Grand Grace har kontrollen til en fairway driver og distansen til en maksimum driver. Royal Grand-plasten har enestående grep og holdbarhet, og har en silkemyke kanter takket være "NextEdge"-teknologien til Latitude 64. 

 

Royal Grand Trust har stabilitet nok til at man kan trykke på, men går samtidig rett som en snor ved korrekt speed. Den kan sees på som en EMAC Truth i mye høyere kvalitet.

 

Se alle de anbefalte diskene i vår nybegynner-seksjon.

 

Husk at den beste måten å lære på er å spille disc golf hele tiden. Sørg for å sjekke form, lære mer teori og lære nye kasteteknikker mens du utvikler deg på banen. Hvis du trenger hjelp med å velge ut dine neste discer, ikke nøl med å kontakte oss!

Tilbake til bloggen

Populære

1 av 4