driver midrange putter

Distance driver, fairway driver, midrange og putter

 

Det finnes primært fire hovedkategorier når det kommer til frisbeegolf - distance drivers, fairway drivers, midrange og puttere. Selvom det er mange forskjellige måter å spille frisbeegolf på er det viktig å ha kunnskap om kategoriene av discer for å velge riktig kast i enhver situasjon på frisbeegolfbanen. 

Distance driver:

Distance drivers har potensiale til å fly lengst av alle discene i baggen men krever også mest fart for å oppnå ønskede flyegenskaper. Distance drivers har bredere og skarpere kanter som gjør at discen kutter bedre gjennom luften i høye hastigheter. Det anbefales at nybegynnere starter med en fairway driver og går over til distance driver etter litt øvelse på kasteteknikk. Dersom man prøver å kaste en distance driver med lite fart, vil discen dumpe ned relativt fort. Erfarne spillere bruker distance drivers for å oppnå maksimal distanse.

Distance driver
Se våre distance drivers

Fairway driver:

Fairway drivers er drivere som ikke har like mye lengdepotensiale som en distance driver men som gir som oftest mer kontroll. Generelt har fairway drivers mindre kanter og krever ikke like mye fart for å fly langt. Fairway drivere er et godt alternativ for nybegynnere, og erfarne spillere bruker det for lange, kontrollerte kast. 
Fairway driver
Se våre fairway drivers 

 
Midrange: 

Midranger har runde, mindre aerodynamiske kanter, som gjør at discen flyr saktere enn en fairway driver, men holder seg mer til planlagt kasteretning. Kanten på discen er mindre i bredde og ofte dypere som ofte gir en bedre følelse i hånden. For nybegynnere er midranger nyttige for å øve på å kaste rett frem og de gir god distanse selv med lite fart. For erfarne brukes de for kontrollerte og treffsikre kast for at ikke discen skal fly langt forbi kurven.

Midrange
Se våre midranger

 
Putter: 
Puttere er de mest sakte-flyvende discene i disc golf på grunn av sine tynne og dype kanter. De egner seg for kortere distanser og de mest kontrollerte og retteste linjer. Puttere er utformet for å fly rett inn i kurven selv om den flyr veldig sakte. Erfarne spillere bruker også en annen type putter som kalles approach. Dette er mer overstabile puttere som brukes for å kaste discen rett ved kurven når man befinner seg relativt nærme, men for langt unna til å putte.

Putter
Se våre puttere

 

Hvis du ønsker å lære mer om teorien bak disc golf eller ulike kasteteknikker kan du sjekke ut vår komplette guide til frisbeegolf for nybegynnere.

Tilbake til bloggen