flight nummer disc golf

Frisbeegolf Tall: Hva betyr tallene på discen?

Du har kanskje merket at det står fire tall på oversiden av de fleste discer. Disse tallene brukes for å veilede brukeren slik at man har en anelse om hvordan discen kommer til å fly gjennom lufta. De fire tallene er, fra venstre:

1. Speed: Hvor fort discen klarer å fly gjennom luften. Med maksimal kraft vil discer med høyere Speed oppnå lengre distanse, men dersom de ikke kastet hardt nok vil de dumpe ned fortere enn en fairway driver eller midrange. Derfor anbefales det at nybegynnere ikke starter med en distance driver, selv om man selv tror at man kan kaste lengre. I motvind er det lettere å kaste en disc med høy Speed.

2. Glide: Hvor lenge discen klarer å holde seg oppe i løpet av et kast. Mer Glide medfører altså mer distanse, men på bekostning av pålitelighet. I motvind vil en disc med mye glide være særlig upålitelig.

3. Turn: Antatt en høyrehendt spiller som kaster backhand: Hvor mye en disc går til høyre i starten av en flyvning, altså hvor mye discen "turner". Et høyt negativt Turn-tall indikerer at disken turner mye, og vil gå brått til høyre i starten av flighten. Mye turn er svært nyttig for nybegynnere for å oppnå mer distanse, men for mye turn fører til at discen "turner over". Det vil si at discen går til høyre og aldri kommer tilbake til venstre. Mye turn kan være nyttig når man skal kaste mot høyre eller skal kaste en roller.

4. Fade: Antatt en høyrehendt spiller som kaster backhand: Hvor mye en disc går til venstre mot slutten av flyvningen, altså hvor mye discen "fader". Et høyt positivt tall indikerer at discen fader mye, mens disc med fade nær 0 vil avslutte rettere.

Turn og fade danner grunnlag for discen stabilitet. Les mer om overstabile og understabile discer.

Selv om disse tallene brukes av de fleste disc-produsenter, vil de aldri være like fra produsent til produsent. I tillegg vil discer fra samme merke med samme flightnumre oppføre seg overraskende annerledes. Faktorer som spiller inn inkluderer:
- Hvilken form discen har
- Hvilken plastikk discen er laget av
- Hvilken vekt discen har
- Hvor mye discen har blitt brukt. Discer turner mer etter slag i bakken og trær.

Derfor fungerer tallene som en god veiledning for å kjøpe riktig disc til ditt behov, men du må ut og kaste for å kjenne din egen disc.

Hvis du ønsker å lære mer om teorien bak disc golf, ulike kasteteknikker og anbefalte nybegynner-discer kan du sjekke ut vår komplette guide til frisbeegolf for nybegynnere.

Tilbake til bloggen