Understabil disc

Understabil disc

Hva vil det si å ha en understabil disc i disc golf? For å kunne svare på det er det viktig at man kjenner til de 4 tallene som finnes på frisbeen. Det er:

1. Speed: Hvor fort discen kan fly gjennom luften.
2. Glide: Hvor lengde discen holder seg oppe gjennom flyvningen.
3. Turn: Hvor mye discen går til høyre i starten av flyvningen (for høyrehendt backhand)
4. Fade: Hvor mye discen går til venstre på slutten av flyvningen (for høyrehendt backhand)

Les mer om tallene på discen.

Understabile discer har mye turn og glide, og lite fade. Det betyr at hvis discen får tilstrekkelig med kraft, vil den "turne over" og gå mot høyre (for høyrehendt backhand). Det betyr også at kast med mindre kraft vil holde seg lenger i lufta før discen dumper til venstre. De understabile discene brukes hovedsakelig av nybegynnere som ønsker å få mer distanse. Den ekstra distansen går på bekostning av kontroll, ettersom det er stor risiko for at discen turner til høyre. For viderekomne passer understabile discer til kast i medvind. Medvind gjør at discen turner mindre, så en understabil disc vil nøytralisere den effekten. Se våre understabile discer.

Understabil disc


Overstabile discer har mye fade, og lite glide og turn. For nybegynnere kan overstabile discer brukes dersom man ønsker at discen skal avslutte hardt til venstre (for høyrehendt backhand). For viderekomne med mye kraft brukes også overstabile discer for lange, kontrollerte kast, samt til kast i motvind. Motvind gjør at discen turner mer, så en overstabil disc vil nøytralisere den effekten. Se våre overstabile discer.Les mer om discer vil anbefaler til nybegynnere eller lær mer i vår intro til disc golf.

 

 

Tilbake til bloggen