Overstabil disc

Overstabil disc

Hva er en overstabil disc i frisbeegolf? For å forstå stabilitet trenger du å ha oversikt over hva de 4 nummerne som står på discen. Kort fortalt er det:

1. Speed: Hvor fort discen kan fly gjennom luften.
2. Glide: Hvor lengde discen holder seg oppe gjennom flyvningen.
3. Turn: Hvor mye discen går til høyre i starten av flyvningen (for høyrehendt backhand)
4. Fade: Hvor mye discen går til venstre på slutten av flyvningen (for høyrehendt backhand)

Les mer om tallene på discen.

Overstabile discer har mye fade, og lite glide og turn. For nybegynnere kan overstabile discer brukes dersom man ønsker at discen skal avslutte hardt til venstre (for høyrehendte backhand-spillere). For viderekomne med mye kraft brukes også overstabile discer for lange, kontrollerte kast, samt til kast i motvind. Motvind gjør at discen turner mer, så en overstabil disc vil nøytralisere den effekten. Se våre overstabile discer.

 

Det motsatte av en overstabil disc er en understabil disc. Disse har mindre fade, og mer glide og turn. Disse brukes hovedsakelig av nybegynnere som ønsker å få mer distanse. Men igjen går det på bekostning av kontroll, ettersom det er enda større risiko for at discen turner til høyre. For viderekomne passer understabile discer til kast i medvind. Medvind gjør at discen turner mindre, så en understabil disc vil nøytralisere den effekten. Se våre understabile discer.

Understabil disc

Tilbake til bloggen